17 września 2019

Instalacje elektryczne Poznań

Wykonujemy elektroenergetyczne sieci kablowe:

 • niskiego napięcia (nn) o poziomie izolacji do 1kV
 • średniego napięcia (SN) o poziomie izolacji do 20kV
 • stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4kV
 • oświetlenia zewnętrznego

Ponad to wykonujemy szeroko rozumiane instalacje elektryczne o napięciu do 1kV, na które składają się:

 • wewnętrzne instalacje siłowe i oświetleniowe
 • elektryczne tablice rozdzielcze
 • układy rozliczania energii elektrycznej
 • baterie kondensatorów (kompensacja mocy biernej)
 • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V
 • instalacje uziemiające, odgromowe i wyrównawcze
 • instalacje zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS i agregatów prądotwórczych
 • instalacje zasilające urządzenia technologiczne
 • układy sterowania urządzeniami
 • iluminacja obiektów

Oferujemy także kompleksową obsługę w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, wraz ze stosownymi protokołami pomiarowymi.

Nasze instalacje projektujemy i wykonujemy zgodnie z przepisami PBUE, PN/E oraz z „Warunkami Technicznego wykonania i odbioru robót”.


W tematyce prefabrykatów takich jak:

 • rozdzielnia nn, SN,
 • tablice rozdzielcze,
 • tablice sterownicze

wykonujemy je własnym warsztacie, bądź współpracujemy ze stałymi partnerami gwarantującymi wysoką jakość produkowanych urządzeń. W prefabrykowanych produktach stosujemy najnowocześniejsze elementy takich firm jak: Schrack, Legrand-Fael, Meller Electric, ABB, Hensel, Sarel, Schneider i innych.


Zobacz nasze realizacje instalacji elektrycznych