17 września 2019

Usługi serwisowe

Firma przykłada coraz większe starania nie tylko przy budowie nowych obiektów, ale także przy ich remontach oraz eksploatacji i konserwacji istniejących instalacji. W związku z tym oferujemy również usługi serwisowe i modernizacyjne:

  • próby, badania i pomiary pomontażowe,
  • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
  • testy i prace rozruchowe,
  • modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w istniejących budynkach,
  • konserwacja istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  • serwis oprogramowania.